พญ.ธิตินิจ สุยทรเวสน์ (หมอนิจ)

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชา ตจวิทยา ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558
 • Certificate for International Membership In the Korean College of Cosmetic Surgery
 • Certificate in training of Miracu Real Up on September 14th, 2014
 • Certificate in course participant of Singapore Advanced Rhinoplasty And Facial Fracture and Soli Tissue Reconstruction. Fresh Frozen Cadaveric Dissection course, Khoo Teck Puat Hospital, Singapore, 2014
 • Certificate in 2015 RCCS Facial Bone Contouring Surgery Workshop, Shimmian Maxilofacial Plastic Surgery Clinic, Seoul, Korea, 2015
 • Certificate in The 12th, Asan Rhinoplasty Symposium (ARS) Seoul, Korea, 2015
 • Certificate in Asia Aesthetic Surgery And Laser congress, Kim Koo Museum & Library, Seoul, South Korea, 2015
 • Course Participant of Restylene Aesthetic Training, Bangkok, Thailand, 2015
 • Certificate in “The 19th International Rhinoplasty Workshop” “The 2nd International Chosun Aging Face Symposium” Kim Koo Museum & Library, Seoul, South Korea, 2015
 • Certificate in course participant of 2nd Singapore Advanced Rhinoplasty and Facial Rejuvenation Surgery, Fresh Frozen Cadaveric Dissection course, Khoo Teck Puat Hospital, Singapore, 2015
 • Course participant of 5th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM) 2015
 • Certificate in the 5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS, Bangkok, Thailand, 2015
 • Certificate in 6th ASEAN ORL-HNS Congress, Chaing Mai, Thailand, 2015
 • Course participant of 6th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM) 2016
 • Certificate in 2016 KCCS Cadaver Workshop, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand, 2016

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชา ตจวิทยา ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558
 • Certificate for International Membership In the Korean College of Cosmetic Surgery
 • Certificate in training of Miracu Real Up on September 14th, 2014
 • Certificate in course participant of Singapore Advanced Rhinoplasty And Facial Fracture and Soli Tissue Reconstruction. Fresh Frozen Cadaveric Dissection course, Khoo Teck Puat Hospital, Singapore, 2014
 • Certificate in 2015 RCCS Facial Bone Contouring Surgery Workshop, Shimmian Maxilofacial Plastic Surgery Clinic, Seoul, Korea, 2015
 • Certificate in The 12th, Asan Rhinoplasty Symposium (ARS) Seoul, Korea, 2015
 • Certificate in Asia Aesthetic Surgery And Laser congress, Kim Koo Museum & Library, Seoul, South Korea, 2015
 • Course Participant of Restylene Aesthetic Training, Bangkok, Thailand, 2015
 • Certificate in “The 19th International Rhinoplasty Workshop” “The 2nd International Chosun Aging Face Symposium” Kim Koo Museum & Library, Seoul, South Korea, 2015
 • Certificate in course participant of 2nd Singapore Advanced Rhinoplasty and Facial Rejuvenation Surgery, Fresh Frozen Cadaveric Dissection course, Khoo Teck Puat Hospital, Singapore, 2015
 • Course participant of 5th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM) 2015
 • Certificate in the 5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS, Bangkok, Thailand, 2015
 • Certificate in 6th ASEAN ORL-HNS Congress, Chaing Mai, Thailand, 2015
 • Course participant of 6th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM) 2016
 • Certificate in 2016 KCCS Cadaver Workshop, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand, 2016