พญ.วิชุดา เลิศปัญญา

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ประสบการณ์

 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง ลดขนาดเต้านม และ การยกกระชับตกแต่ง ประจำ รพ.กรุงเทพระยอง
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง รพ.ศัลยกรรมกมล
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง รพ.กรุงเทพระยอง

ความเชี่ยวชาญ

 • ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม
 • ลดขนาดเต้านม และ การยกกระชับตกแต่ง
 • ศัลยกรรมตกแต่งเลเบีย และรีแพร์

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ประสบการณ์

 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง ลดขนาดเต้านม และ การยกกระชับตกแต่ง ประจำ รพ.กรุงเทพระยอง
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง รพ.ศัลยกรรมกมล
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง รพ.กรุงเทพระยอง

ความเชี่ยวชาญ

 • ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม
 • ลดขนาดเต้านม และ การยกกระชับตกแต่ง
 • ศัลยกรรมตกแต่งเลเบีย และรีแพร์